نظر او تحلیل

آتش بس یا فتح دلها؟

نويسنده: محمود احمد نوید

اشک در چشم های هر هموطن مظلوم از افغانستان تا هر کجای دنیا جاری گشت وقتی سربازان اسلام آتش بس اعلان نموده و در روز نخست عید در عمل به اجراء گذاشته و تجلیل به عمل آوردند.

امروز بر افغانها تنها عید نبود بلکه یک جشن با شکوه و واقعی بود؛ خوشحالی، محبت و صمیمیت، اخلاص و تواضع، قوت و غیرت همه با هم به نمایش گذاشته شد.

همه با هم در کنار هم در یک روز بزرگ، عید فطر را تجلیل کردند؛ اما این عید با سایر اعیاد گذشته فرق های زیاد داشت، در این عید بعد از نزدیک به ۱۸ سال ملت، مجاهد را در سرک ها و جاده های شهرها وقرای تحت تصرف رژیم دیدند، و دیدند که مجاهدین (یا همان طالبان) بچه های خودشان اند، فرزندان غیوری که یا حافظ قرآن اند یا عالم دین، ولی بخاطر نجات سرزمین اسلحه به شانه دارند.

مجاهدین امروز در نماز عید فطر چنان صحنه های زیبا خلق کردند که از توصیف آن هر قلمی عاجز است، بله امروز روز شناخت، محبت، آرامی، امنیت، و زندگی صلح آمیز و پر صفای افغانها بود.

ایکاش …

ایکاش سربازان اردو، عساکر و پولیس های که امروز در بعضی ها ولایت ها در مرکز شهرها و ولسوالی ها طالبان را در آغوش گرفتند درس بگیرند که مجاهد بیگانه نیست، برادر مجاهدش کسی است که برای نجات دین، سرزمین و بخاطر اعادهء عزت و استقلال کشور خود از چنگ اشغالگران امریکایی جهاد می کند، مجاهدین جهادشان هرگز علیه افغان ها و ذات البینی و یا بخاطر قدرت طلبی و چوکی خواهی نیست، بلکه آنان برای عزت افغانها می جنگند، برای بلند کردن بیرق و درفش توحید در جای جای این سرزمین و برای سرکوبی دشمنان واقعی دین مبارزه می کنند.

سربازان اردو، پولیس و سایر ارگان های رژیم کابل باید از این چانس طلایی استفاده کرده و به واقعیت مسئله پی ببرند که دشمن واقعی همه امریکاست، اشغالگران متجاوز اند کسانی که به دنبال بدبختی ملت مظلوم افغانستان اند؛ و وقتی نیروهای خارجی نباشند آثار این صمیمیت ها و درک این لحظه های زیبا که برای اکثریت هموطنان ما مثل خواب خوش می ماند اینگونه به عین واقعیت تبدیل می شود.

آفرین مجاهد!

امروز در نخستین روز آتش بس (مجاهدین) همه به قدرت طالب پی بردند، که قدرت مهم در افغانستان که در برابر امریکا و طرفداران امریکا در حال مبارزه اند همین مجاهدین و فرزندان دلبند و رشید اسلام اند، امروز همه دیدند که طالب چقدر در اطاعت از امراء و رهبری عالیقدر خود با وفاء و متعهد است، امروز همه با چشم سر مشاهده کردند آنچه را که طالب بارها و بارها از روی خیر و دلسوزی به عساکر رژیم اعلان کرده بودند که جهاد شان بخاطر بیرون راندن قوت های خارجی از کشور است و این نکته را در عمل ثابت ساختند که نبرد فعلی افغانستان در واقع نبرد اسلام و کفر است نه نبرد بین الافغانی، و بلکه نبرد امریکا علیه ملت مسلمان و مظلوم است و متاسفانه از اولاد افغانستان علیه مجاهدان قهرمان استفاده می شود.

این عید چنان چسبید که اشک شوق و خوشحالی را از دیدگان همه در آورد، چنانچه در بسیاری از ولایتها، ملت مومن و طرفدار جهاد، با استفاده از فرصت، به استقبال طالبان حتی کیلومترها از شهرها برآمدند و وقتی مجاهدین را دیدند چنان صمیمانه به آغوش گرفته و اشک خوشی و شوق می ریختند که گویی این یعقوبیان زمان دیریست که انتظار یوسفیان خود را می کشند.

سرچینه: محصلین