نظر او تحلیل

پیشروی های طالبان از سنگر خطر تا دفتر قطر!

 ابو صهیب حقانی

طالبان یک بار دیگر در جریان عملیات نظامی خود (الخندق) به دستاوردهای مهم نظامی و سیاسی دست یافته و هر روز شاهد پیشرفت و ترقی اند؛ کندک های مهم دشمن یکی پی دیگری به تسخیر و تصرف طالبان در آمده و عساکر رژم یا محکوم به شکست و فرار اند یا محکوم به مرگ و اسارت، در چند روز اخیر شاهد پیشرویهای گسترده نظامی طالبان در ولایات مختلف از جمله در فراه، قندوز، هرات، بدخشان و سایر نواحی بوده ایم که این نشان می دهد طالبان با روحیه و مورال بسیار قوی و بالا تر از قبل وارد میدان های جنگ شده و جز پیروزی و تصرف به چیزی دیگر راضی نمی شوند.

در حالیکه از پیشرفت های نظامی طالبان مخصوصا در روزهای اخیر همه انگشت به دندان مانده و پلهٔ نظامی طالبان را قوی تر از قبل می بینند؛ طالبان اما در میدان سیاسی نیز گام های قوی و استوار دیپلوماتیک برداشته و در میدان سیاست نیز رو به پیشرفت، ترقی و تعالی به سربرده و با حضور گرم خود در هر سنگری به دفاع از جهاد پرداخته و با تمام توان در تشریح نبرد مقدس خود سهم گرفته و جهانیان را با حقیقت جنگ افغانستان آشنا می سازند.

در میدان نظامی دستاوردهای شاخص که طالبان در ولسوالی ها و اطراف شهر فراه مرکز ولایت فراه رقم زده، و با پیشرویهای نظامی شان در فاریاب، قندوز، تخار، بدخشان، هلمند و قندهار، و نیز در غور و هرات نشان می دهد که طالبان در میدان جنگ دست بالا را دارد و این قانون مسلم و نانوشته دنیاست که هر کسی در میدان جنگ و مبارزه سهم بالا را داشته باشد به همان میزان و بلکه بیشتر در میدان سیاست نیز به چشم مهم دیده شود و از همه جهات لحاظ می شود؛ چون وقتی طالبان می توانند معادلات جنگی را به نفع خویش رقم بزنند بسیار کارهای درخشان دیگر را نیز می توانند انجام دهند که با فعالیت های گستردهٔ نظامی، فکری و سیاسی خود، راحت زبان زد عام و خاص گردیده و در همه جا اسم و رسم  و نام و نشان شان بلند و بلندتر گردد.

عساکر رژیم باید بیش از این خود را چوب سوخت نظام فرسودهٔ کابل نگردانیده و با این حقیقت کنار بیایند که جنگ با طالب هیچ فایده دنیوی و اخروی برای شان نداشته و جز سبب بدبختی و بیچارگی و با کشته شدن خود سبب جگرخونی فامیل و والدین عزیز خود دگر نفعی به خود و ادارهٔ کابل رسانده نمی توانند و باید جان های شیرین خود را بیش از این در مخصمصهٔ هلاکت قرار نداده و از فرصت های طلایی که طالبان برای زنده ماندن شان رقم زده نهایت استفاده برده و حقیقت رژیم کابل را درک کرده و بدانند که در کابینهٔ رژیم هم هیچ کسی به حال شان دل نسوختانده و جز آنکه شکار هوس های یک تعداد آدم مفت خور در بدنهٔ نظام کابل شده هیچ ثمرهٔ به وطن و هموطن خویش ندارند؛ پس بجاست جائیکه یک ذره به نفع شان نیست و در جائیکه کمترین ترحم در حق شان نمی شود از صفوف باطل خود را کنار کشیده و زندگی امن و سلامت را برای خود به ارمغان بیاورند.

بارها شده و به ثبوت رسیده که طالبان با استفاده از اخلاق کریمهٔ اسلامی با دشمنان خود چنان رویه اختیار می کنند که هیچ دشمنی در برابر دشمن خود از آن اخلاق انسانی استفاده نمی کند و بارها دیده شده که هرگاهی افراد رژیم کابل بجای مقاومت بیجا و بی فایده تسلیم طالبان شوند خیلی بیشتر به نفع شان است چون به اقرار خود عساکر فریب خورده وقتی آنها نه بخاطر دفاع از وطن بلکه بخاطر چند هزار افغانی نفقه زن و بچه به صفوف پولیس پیوسته اند طالبان با درک مجبوریت های آنها، بدون رساندن کدام آسیب و گرفتن انتقام شخصی رها کرده آزاد می سازند؛ چرا که طالبان نه بخاطر پیسه بلکه بخاطر شکست کفار و اشغالگران و نابودی مطلق دشمنان مبارزه می کنند آنهائیکه محض رضای خدا می جنگند تا آنهائیکه برای خشنودی اهداف شیطانی امریکا می جنگند زمین تا آسمان تفاوت دارد؛ ولی ایکاش عساکر بیچاره از این خواب غفلت و تجهال بی معنی زودتر بیدار شده و خود را قبل از هلاکت در مسیر دشمنان نجات بدهند.

به امید بیداری امت مسلمه

سرچینه: کابل ټکی کام

%d bloggers like this: