نظر او تحلیل

تجليل از روز عشاق

عایشه یوسفزی

ابن عمر رضی الله عنه از رسول الله صلی الله علیه وسلم روایت نموده است که فرموده اند: من تشبه بقوم فهو منهم “کسی که با قومی خود را مشابه می سازد (از آن قوم تقلید کند) از همان قوم است.” رواه ابو داود.

روز عشاق در کشورهاى غربى رايج است، که دراين روز عشاق به همديگر خود اظهار محبت را با ارسال  پستکارت روزعشاق ، دسته گل ،شيرينى ،پيام هاى تيلفونى وساير تحفه ها تجليل مى کنند .

بعد از تجاوز ملکی ونظامی کشورهای اروپایی وامریکا بالای کشورهای اسلامی و وطن عزیز ما پدیده ها ومناظر زیادی از فرهنگ وکلتورغربی که تا این زمان کمتر کسی از مردم مااز آن شناختی داشتند، وارد سرزمین ما گردیدند وبا وجود مخالفت ها وعدم آشنایی مردم این سرزمین با آن، به دلایل مختلفی قصد دارند آهسته آهسته جای پای خود را درجامعه ما بگشایند  وولنتاین (روز عاشقان) نمادی دیگری از تهاجم فکری و فرهنگی غرب برجامعه ما می باشد.

روزعشاق  که بتاريخ ١٤ فبرورى در برخى از  کشورهاى جهان تجليل مى گردد، دراين اواخر بشمول شهر کابل در برخى از ولايات کشور نيز  تجليل از آن آغاز گرديده است که  نتيجه تهاجم فرهنگى بيگانه بوده  و برخى از مردم غرب، تلاش مى کنند که فرهنگ خود را درافغانستان پياده  نموده وفرهنگ ملى اين کشور را از بين ببرد. وباعث افزايش مفاسد اخلاقى درکشور گردد ويک کار بسيار مزخرف و شرم آوراست که درتهذیب اسلامی وفرهنگ ملى افغانى جا ندارد.

برادران و خواهران عزیز!اگر جلو تجاوز اين گونه فرهنگهاى بيهوده را نگيريم ، در آينده  روز(( دروغ گويى )) نيز تجليل خواهد شد.

اگر عاشقى روا ومشروع باشد، محبت بايد با کسى باشدکه اسلام آنرا منع  نفرموده باشد، محبت باالله جل جلاله ، محبت با پيغمبر صلى الله عليه وسلم ، محبت  با  اسلام ،  محبت با قران عظيم الشان، محبت با خانم خود ، اين ها مشکل ندارند، ولى تعين يا مشخص ساختن  روز براى آن ضرورى نيست.زیرا اگر کسی را دوست داشته باشیم او را فقط در یک روز دوست نمی داشته باشیم بلکه همیشه دوست می داریم. چون عشق و محبت روز خاص  ندارد.اين کار بايد همه روزه صورت گيرد وهر لحظه انجام شود ،تعيين ومشخص ساختن روز براى آن ضرور نيست.

البته باید درک کرد کرد که این روز هیچ اساس شرعی ندارد فقط جوانان را به ابتذال و گناه تشویق می کند.

برادران و خواهران عزیزم! واضح ومبرهن است که تجلیل از روز عشاق یکی ازبرنامه های تهاجم فرهنگی وفکری بر جهان اسلام است و برخلاف عقاید وارشادات دین مبین اسلام قرار دارد وبرای هیچ فرد مسلمانی که ادعای پیروی از دساتیر اسلام را دارد وخود را ملزم به پیروی از ارشادات پیامبر بزرگوار اسلام صلی الله علیه وسلم می شمارد که فرموده اند “مسلمانان در یک سال فقط دوعید دارند؛ عید سعید فطر وعیدقربان ” جواز ندارد تا با تجلیل از این گونه مزخرفاتی وبا تقلید از فرهنگ غیر اسلامی بیگانه به خلاف ورزی از رسوم وعنعنات دینی واجتماعی خود پرداخته وذوب فرهنگ بیگانه گردند.

سرچینه: محصلین

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.