دیني لیکنې

کدام نظام! شریعت اسلامي یا نظام های بشري؟!

نویسنده : شهاب لیوال
شریعت اسلامی چهارده قرن قبل توسط حضرت سرور کائنات محمدپایه گذاری شد ،در مدت کمتر از بیست سال سطیره حکومتش را بر دور جهان کامل کرد.

مسلمانان باچنګ زدن به شریعت اسلامی تمام نظام ها وحکومت های انسانی (دیموکراسی ،کپیتالستي،سوسیالستي،سرمایه داری..)را مجبور به اطاعت از شریعت (خلافت،امارت اسلامی) نمودند.

علت ها ودلایلی زیادی وجود دارند که نظام اسلامی را از نظام های انسانی متمایز وبرتر می نماید.

از بررسی وتحقیق در شریعت اسلامی این نکته برای من روشن شد ،عده کسانی که شریعت اسلامی را برای عصر حاضر شایسته نمی دانند دوګروه اند.

ګروه کی نه از شریعت اسلامی خبر دارند ونه از نظام های انسانی ګروه دوم :کسانی که نظام های انسانی را مطالعه کرده اند ولی از نظام اسلامی خبر ندارند.

این دو ګروه که از شریعت اسلامی خبر ندارند در باره شریعت اسلامی قیاس نادرست می کنند;وجه اشتباه این مقایسه این است که جاهلان به شریعت ،قوانین انسانی را که ازطرف بشر وضع شده با شریعت اسلامی که از طرف الله متعال وضع شده است یکسان می دانند ،بنابر این آنان هنګام مقایسه ،زمین را با آسمان ومردم را با پروردګار مقایسه می کنند.

اګر درست باشد که شریعت اسلامی با نظام های انسانی تفاوت های اساسی داردوباخصوصیات ذاتی ازآن متمایز می شود.’مقایسه میان این دو درست نیست.

قانون های انسانی :
سیکولرستی،دیموکراسی،کپیتالستی،سوسیالستی،…این نظام های که نخست در جامعه های که این نظام ها برا آن حکومت می کنند ،وامورات آن را سامان می دهند.در شکل ضعیف وباقواعد محدود به وجود می آید سپس با تحول جامعه نظام های یاد شده نیز تحول می کنند،هرګاه نیاز های جامعه افزایش یابد ومتنوع شود قانون های مذکور نیز تغیر خواهد کرد.

نظام های انسانی مثال کودکیست که ابتدا ناتوان به دنیا می آید سپس اندک اندک رشد می کند ونیرومند می شود تا سرحد بلوغ می رسد،نظام های مذکور بستګي به پیشرفت جامعه ومردم دارد،اګر جامعه ومردم پیشرفت کردند نظام های مذکور نیز قوانین خویش را عوض خواهد کرد.

اما برعکس پیدایش شریعت وقانون اسلامی:
شریعت اسلامی خلاف قوانین انسانی از ابتدا جوان ،بالغ وسرحال به وجود آمده است ،کامل شامل وجامع که هیچ انحرافی درآن دیده نمی شود در مدت کمتر ازبیست سه سال برای سرور جهانیان محمد مصطفی فرستاده شده است.

یعنی از آغاز بعثت تا رحلت آنحضرت صلی الله وسلم یعنی آخرین آیه مبارکه که دال بر حقانیت این نظام الهی دارد :
الْیَوْمَ أَکْمَلْتُ لَکُمْ دِینَکُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَیْکُمْ نِعْمَتِی وَرَضِیتُ لَکُمُ الْإِسْلَامَ دِینًاٌ (۳)سوره مائده

امروز، دین شما را برایتان کامل کردم. و نعمت خود را بر شما تمام نمودم. و اسلام را بعنوان آیین (جاودان) شما پذیرفتم .

شریعت اسلامی خلاف قوانین انسانی برای جامعه ،قوم،یادولت خاص نازل نشده است ،بلکه برای همهءمردم اعم از عرب وعجم،شرقی وغربی باهمهءاختلافات مشرب ومتضادی که از لحاظ عادت ها آداب ورسوم با یکدیګر دارند نازل شده است ،بناًشریعت اسلامی به صورت کامل وجامع ومانع نازل شده است ،وهیچ ګونه عیب ونقصی ندارد ونسبت به هر حالتی حکمفرماست وهیچ حالتی از حکم آن خارج نیست .

مبداء شریعت اسلامی دین است ودین ازجان الله متعال آمده است .
إِنَّ الدِّینَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَام
دین در نزد خدا، اسلام است، سوره آل عمران.

اما مبداء قانون های بشری انسان ها هستند که قوانین را وضع می کنند .
در کل اینکه چرا مسلمان در انحطاط وانزوا قرار ګرفته اند ،علت بدبختی و تنزل شان چیست ! از زمانی که مسلمانان از شریعت اسلامی روی پرتافتند” کامیابی و سلا خویش را در نظام های غیر اسلامی انسانی جستند از همان زمان بود که مسلمانان بدون سپر ونظام خویشتن شده، برده واسیر کسانی شده اند که نظام ها را طبق میل وخواست خویش تغیر وتعبیر می کنند .

مسلمانان بدانند اګر نظام وشریعت اسلامی امورات شان را سامان ندهد.نظام های بشری به هیچ وج درد شان را دوا نخواهند کرد .

پس راه بیرون رفت مسلمانان از این وضع ناهنجار ،تمسک جستن به شریعت اسلامی و مجادله مجاهده ومعاهده برای تحکیم کردن این نظام است.

سرچینه: محصلین

%d bloggers like this: