دیني لیکنې

باقیات الصالحات

توبه: توبه قبول می شود تا مادامی که خورشید از مغرب طلوع نکند (مسلم).

یاد خدا: آیا به شما چیزی یاد ندهم که بهترین عمل و درجات شما را زیاد و بهتر از خرج کردن طلا و نقره و بهتر از گردن زدن دشمن باشد؟ گفتند: بله یا رسول الله ! ّس فرمود: به یاد خدا باشید (ترمذی).

تلاوت قرآن: قرآن بخوانید که روز قیامت بر تلاوت کنندۀ خویش شفاعت می کند (مسلم).
آموزش قرآن: بهترین شما کسی است که قرآن را بیاموزد و بیاموزاند (بخاری)

افشای سلام: آیا شما را به چیزی راهنمایی نکنم که اگر به آن عمل کنید محبت بین شما ایجاد می شود و آن افشای سلام است.

دوستی بخاطر الله: روز قیامت گفته می شود کجایند کسانی که بخاطر من با هم دوستی کرده اند؟ آنها زیر سایۀ عرش الهی اند.

عیادت مریض: هیچ مسلمانی مریضی را عیادت نمی کند مگر ۷۰ هزار فرشته برای او طلب مغفرت می کنند… (ترمذی)

صله رحم: کسی که مرا وصل کند خدا او را وصل کند و کسی که مرا قطع کند خدا او را قطع کند. (بخاری)

جهاد فی سبیل الله: کسی که مجاهدی را تجهیز کند یا خانوادۀ او را حمایت کند گویا جهاد نموده است. (بخاری)
نماز جنازه: کسی که در نماز جنازه شرکت کند به او 1 قیراط ثواب و کسی که تا دفن کردن همراهی کند 2 قیراط می رسد. (بخاری)

حفظ زبان و فرج: کسی که زبان و فرج خود را حفلاظت کند ضمانت دخول او را به بهشت می کنم. (بخاری)

نیکی کردن به حیوانات: مردی که سگ تشنه ای را آب داده بود خداوند او را مغفرت کرد و در بهشت داخل نمود.

سوال نکردن: کسی که ضمانت کند از مردم گدایی وسوال نکند من بهشت را بریا او تضمین می کنم.
حسن خلق: از رسول اکرمﷺ سوال شد با انجام چه عملی مردم بیشتر به بهشت وارد می شوند؟ فرمود: تقوی و حسن خلق. (ترمذی)
راستی و صداقت: بر شما باد به صداقت زیرا صداقت به نیکی رهنمون و نیکی به بهشت رهنمون می کند. (بخاری)

فرو بردن خشم: روز قیامت صدا زده می شوند و بر حور عین اختیار می یابند. (ترمذی)
کفالت یتیم: من و کفیل یتیم به مانند دو انگشت سبابه و وسطی به هم نزدیک هستیم. (بخاری)

وضوء: کسی که وضو می گیرد گناهان او معاف می شوند. (مسلم)
دعا بعد از وضو: کسی که ( اشهد ان لااله الا وحده لاشریک له و اشهدان محمدا عبده ورسوله اللهم اجعلنی من الثوابین واجعلنی من المتطهرین) را بخواند درهای بهشت بر او گشوده می شوند.
ساختن مسجد:کسی که مسجدی بسازد و هدف او رضای خدا باشد خداوند خانه ای در جنت برای او بنا کند. (بخاری)
مسواک: اگر بر امتم سخت نمی شد به هنگام هر نماز امر به مسواک زدن می کردم. (مسلم و بخاری)

رفتن به مسجد: کسی که صبح یا شام به سوی مسجد روانه شود خداوند در جنت بریاش خانه ای بنا کند. (بخاری و مسلم)

نمازهای پنگانه: هیچ مسلمانی نمازهای فرض را با خشوع و خضوع نمی خواند مگر اینکه کفارۀ گناهان قبلی او می شوند. (مسلم)
نماز صبح و عصر: کسی که نماز صبح و عصر را بخواند داخل جنت می شود. (بخاری)
نماز جمعه: کسی که وضو گرفت و به سوی نماز جمعه آمد و خطبۀ جمعه را شنید گناهان بین هفتۀ او معاف می شوند. (مسلم)

نماز توبه: کسی که از او گناهی سر زد و وضو گرفت و 2 رکعت نماز توبه خواند مغفرت و داخل جنت شود. (ابوداود)

نماز تهجد: بهترین نماز بعد از فرایض نماز شب است. (مسلم)
نماز چاشت: هر تسبیح صدقه است هر تحمید صدقه است هر تهلیل صدقه است امر به معروف صدقه و نهی از منکر صدقه و از همۀ اینها 2 رکعت نماز چاشت کفایت می کند. (مسلم)
درود به پیامبر: کسی که بر من یک درود فرسد خداوند ده رحمت بر او نازل کند. (مسلم)
روزه: کسی که رمضان را روزه گرفت و 6 روز شوال را نیز پس از آن روزه گرفت گویا تمام سال را روزه گرفته است. (مسلم)

روزه عرفه: روزۀ عرفه گناهان سالانه را معاف می کند. (مسلم)
روزۀ عاشورا: روزه گرفتن روز عاشورا (نیز) گناهان سالانه را معاف می کند. (مسلم)
افطاری دادن: کسی که روزه داری را افطاری دهد اجری به مانند او دارد. (ترمذی)
صدقه: صدقه آتش خطایا و گناهان را خاموش می کند همانگونه که آب آتش را خاموش می کند. (ترمذی)

حج و عمره: عمره تا عمر] دیگر کفاره مابین است و حج مبرور جزایش بهشت است. (مسلم)

%d bloggers like this: