کلتور او ادب

د حسن بازار/ ثاقب کامرانزی 

د حسن په بازار کي خرڅيدي شونډي لعلونه

شني ستګي توري سترګي غټي سترګي سره لاسونه

ليلام ؤ لګيدلي که عاشق ؤ او که نه وو

چايوړي دنګي غاړي او چا سپين سپين مړوندونه

باڼه په يوه روپئ وو اننګي پکي ويړيا وو

خالونه دومره ډير ؤ چايي نه کړل تپوسونه

چا يوڅه خوښول به او چابل ازاد بازار وو

چاوریځي خوښولي او چا زلفي ولونه ولونه

ثاقبه هرڅه خلاص شول هرچاخپله خوښه يوړه

حيا اوعزت پاتي وو پراته وو پري ګردونه

%d bloggers like this:
/* ]]> */