افغانستان

مجله فارن افیرس: امریکا میتواند با روشن ساختن زمان خروج تدرجی از افغانستان زمینۀ صلح را فراهم سازد

(سرچینه: ویسا ورځپاڼه):

در هر مرحله جنگ افغانستان پول و اسلحۀ مهمتر از دیپلوماسی و سیاست بودهاند

کابل – مجله فارن افیرس در شماره تازۀ خود نگاشته است که ایالات متحدۀ امریکا میتواند با روشن ساختن زمان خروج تدریجی نیروهای خارجی از افغانستان زمینه را برای صلح با طالبان مسلح فراهم سازد.

مجلۀ فارن افیرس به طولانی ترین جنگ امریکا در تاریخ این کشور و تلاش‎ها برای مذاکرات صلح در افغانستان توجه کرده‎است. در آغاز مطلب نشر شده در این مورد آمده‎است که همه روزه پانزده هزار سرباز امریکایی مستقر در افغانستان این جنگ واشنگتن را پیش می‎برند.

در ادامۀ این مطلب نگاشته شده است که ماموریت این نیروها در سال روان میلادی تنها در بخش مصارف دفاعی ۴۵ میلیارد دالر مصرف می‎بردارد.

در بخشی از این مطلب همچنان آمده‎است که در هر مرحلۀ این جنگ، پول و اسلحۀ مهمتر از دیپلوماسی و سیاست بوده‎اند. در ادامه آمده‎است، این وضعیت قابل تغییر است؛ اگر رهبران امریکا به طالبان نشان بدهند که پروسۀ صلح می‎تواند منجر به پیشرفت شان در جهت رسیدن به اهداف شان شود.

به نوشتۀ مقاله نویس، مشخصاً، این رهبران می‎توانند این کار را با روشن ساختن این‎که خروج تدریجی نیروهای غربی از افغانستان یکی از اهداف واشنگتن است، انجام بدهند.

فارن افیرس هم چنان نوشته‎است، طالبان نیاز دارند تا باور کنند که جادۀ توافق با واشنگتن از طریق یک پروسۀ هماهنگ شده با حکومت افغانستان می‎گذرد.

Add Comment

Click here to post a comment

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

%d bloggers like this: