افغانستان

تجاوز جنسی بالای یک زن شوهر دار در ولایت کندز

پولیس عامل این تجاوز جنسی را دستگیر کرده است…

قوماندانی امنیه ولایت کندز می‌گوید که یک مردم که متهم به اختطاف یک خانم و تجاوز به او است، دستگیر شده است.

در خبرنامه قوماندانی امنیه ولایت کندز آمده است که این مرد روز گذشته در شهر کندز دستگیر شده است.

خبرنامه افزوده: روز گذشته یکتن مظنون، یک خانم را بخاطر قرضداری شوهرش مدت 13 یوم طور گروگان با خود نگهداری می‌کرد توسط حوزه سوم امنیتی پولیس شناسایی و دستگیرگردید که مظنون دستگیر شده به جرم خویش اعتراف نموده است.

در خبرنامه آمده است: خانم که در اسارت فرد متهم قرار داشت می‌گوید که بالای وی ضمن خشونت، تجاوز نیز شده است.

%d bloggers like this: