روغتیا

د نړۍ ګران بیه دوايي کومه ده؟ او دکوم مرض لپاره استعمالیږي!

تاسو په ذهن کې به خطرناک مرضونه ګرزي لکه سرطان،ایډز او تور زیړی نه دا دوايي د دغه مرضونو لپاره نه بلکې دا دوايي چې قیمت تر ټولو دوایانو ګران ده د سپاينل مسکولر اټروپی (Spinal mascular atrophy) لپاره استعمالیږي.

ددې دوايي یو بوتل قیمت ۱۹۱ میلونه افغانۍ کیږي، دا دوايي هغو نوي پیدا شوي ماشومانو ته زرق کیږي چې پر دې مرض اخته وي، دغه مرض کوچنیان معذوره کوي، دا مرض کینسر ته ډیر ورته ده خو د معایناتو پواسطه د کینسر څخه بیلیږي.

دا دوايي چې جانبي عوارض يي بیخي کم دي اوس اوس د خرڅولو اجازه فوډ اینډ ډرګ ايډمنسټریشن لخوا ورکول شوه.

سرچینه: کابل ټکی کام

%d bloggers like this:
/* ]]> */