کلتور او ادب

مات چنار

شاعر: الفت جان   مات شول چنارونه او ګودر له وینو ډک ښکاري هر لور تابوتونه زمونږ زلمیو باندې ډک ښکاري   هر خواته ژړاوې او سلګۍ سلګۍ اهونه دي بیا زمونګ پر کلي د...

کلتور او ادب

جاسوسه | همایون هېواد

کیمیاګر ناول چې چا لوستی وي، په دې پوهېږي چې پاولو کویلو د ادبیاتو یو ښه لیکوال دی. د همدغه برازیلي لیکوال یو بل ناول “جاسوسه” خالد نجیم پښتو ته راژباړلی. دغه...