کلتور او ادب

غزل/ عبدالکبير طلایي

انجينر عبدالکبير طلایي حيراني ده ناکردو د دې جهان ته زرګري جنګ ئې جوړ کړى مسلمان ته څوک په يو نوم, څوک په بل نوم باندې وژني خپل وطن نه سور تنور جوړ شو افغان ته...

کلتور او ادب

غزل/ اختر محمد بهار

اختر محمد بهار هیـــڅ یو پردی مست رسېـــدلی تر ارمـــانه نه دی روغ وتی زمــــوږه له وطـــــن افغانســــتانه نه دی ډېر زورور د نړۍ تېــــــروزي او اســــــانه...

کلتور او ادب

باران | هیله پسرلی

درې کاله مخکې په دغې کفې کې سره جلا شو. جلا، امممم نه پوهیږم د جدايي په هکله څه فکر لرئ؟ خو دا لکه د فلمونو او ناولونو جدایي نه وه. نه مې په زړه واوره ووریده،...

کلتور او ادب

غزل/ محمد علي عمري

محمد علي عمري هدیره او هم پاتا مو خرافات دي هم واده دواده ورا مو خرافات دي د غریب سړي هیڅ وس د اسقاط نشته کړي به پور دغه اداء مو خرافات دي په درېيمه ورځ د مړه...

کلتور او ادب

د طالب الهام درې غزلونه

طالب الهام احساسات مو په هر لور مراقبه دي حواس ټول دعشق په اور مراقبه دي عجب کیف ده دسپېڅلې پاکې مینې مساوي پرې سپین او تور مراقبه دي رښتیا نه رسي دمینې ستر...

کلتور او ادب

غزل/ محمد علي عمري

محمد علي عمري که په ژوندکې حوصله وي او ملګرې همېشه وي د غمو پر وخت ښکاره سي سر ترپايه راخوره شي ستا جود په غېږ کې واخلي پر اوږو کې در په شاسي ته به سم دم لکه...

کلتور او ادب

نښه/ اجمل پسرلی

سره ستما یې وه، پر مړي یې مړې خاورې ژر ژر اړولې. دواړو مول وهلی وو. د هر بیل  خاورې له اړولو سره یې شاوخوا څارله. په دښته کې دلته هلته بوړبوکیو سرونه راایستلي...

کلتور او ادب

د سهار په تمه تمه/حکمت

ع حکمت د سهار په تمه تمه له خوندونو نه بې غمه ورک له کلي ورک له چمه دادی بېرته را ستنيږو ورک ارمان ته نور رسيږو     زمونږ په سر معامله وه ډالري نشه خوره وه...