نظر او تحلیل

نظر او تحلیل

افغانستان او د بیان ازادي

ف، فایض ښايي هر د مطالعې او خصوصاً د تاریخ د مطالعې خاوند به دا را سره و مني چې استبداد د مطلقه شاهۍ یو عمده خصوصیت دی، دا خصوصیت یواځې په درېیمه نړۍ کې نه؛...

نظر او تحلیل

د کارمل پرپله روان ولسمشر !!

ډاکټر یوسف اکبری ګوډاګیان او لاسپوڅي که هر څومره د لیوه په څیر د ګډې پوستکی واغوندي او هڅه وکړي څو د ځان پټولو له لارې خدای، ملت ته دوکه ورکړي، هیڅکله به...

/* ]]> */