نظر او تحلیل

نظر او تحلیل

جګړه بس ده!

ابو یاسر افغان په دې کې شک نشته چې د جګړې کار ورانی او تباهي ده، مګر هغه د هېواد تکړه شاعر مطیع الله تراب صېب وایي: مونږه جنګ نه کوو، خو جنګ پر مونږ را و تپل...

نظر او تحلیل

تبشیري مطبوعات

مسلمان ځوانان د ننګونو پر وړاندې(۳۵)لیکوال: دکتور عبدالله ناصح علوانژباړن: جاویدلکه څنګه چې مطبوعات په ټولنه باندې ډیر اثر لري، فکر او ذهن ډیر ژر بدلوي، نو...