روغتیا

روغتیا

دغه خواړه د معدې تېزابیت درملوي

د معدې تېزابیت یو له عامو روغتیايي ستونزو څخه ده او هغه مهال چې د معدې تېزاب د خوړو نل ته پورته کېږي، رامنځته کېږي. د ورځني ژوند او خوړو ځینې عادتونه هغه څه دي...