د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه

افغانستان

که ښه روغتیا غواړئ، تل خاندئ

ژباړه: محب الله عمري خندا د ژوند مالګه ده… خندا د خوښیو ښودلو اوخوشحالیو څخه د خوند اخیستلو په وخت ابرازېږي او یو ډول وړتیا ده چې په موجوداتو کې یې یواځې انسان...