دیني لیکنې

دیني لیکنې

څه وکړو؟ (سوله او که جګړه)

لیکوال : حضرت نبي « نبي زاده » داچــې اوس مهال زمـوږپه ګـــران هــېواد کې دنــورو ګــڼ شـــمېر بد مرغيو ترڅنګ دسولې نه شتون هغه ستره بدمرغي ده، چې له امله يې...

دیني لیکنې

د بیوزلو سره ښيګڼه

عایشه یوسفزی ديوې ښځې خاوند وفات شو او د سخت فقر او غربت ښكار شوه دكور مالك ترې دكرايې غوښتنه وكړه او د هغي له وسه پوره نه وه نو له كوره يي وويسته ددې لپاره چي...

دیني لیکنې

باقیات الصالحات

توبه: توبه قبول می شود تا مادامی که خورشید از مغرب طلوع نکند (مسلم). یاد خدا: آیا به شما چیزی یاد ندهم که بهترین عمل و درجات شما را زیاد و بهتر از خرج کردن طلا...