ټولنیزي لیکنې

ټولنیزي لیکنې

حوصله کوئ

ژباړه : نصیب رحماني یو کال مې د واده کیږي خو ژوند مې ورځ تر بلې ترخیږي ماښام چې ستړی،ستومانه له کاره راشم مخکي تر دي چې څه ارام وکړم ډېر داسي څه مې تر غوږ...

ټولنیزي لیکنې

چرا طفل چنین می کند؟

بسم الله الرحمن الرحیم تهیه و دیزاین: انجنیر محمد نذیر تنویر، هالند متن پښتو: صفحهٔ نن آسیا دکتور طارق الحبیب (16 اکتوبر 1966)، داکتر و جراح مرکز طبی ملک سعود،...

/* ]]> */