ټیکنالوژي

ټیکنالوژي

واټسپ کې نوی بدلون

د ټولنیزې مېډیا مشهور اپلیکشن وټس اپ د جعلي خبرونو د خپرولو د مخنیوي لپاره یو بل ګام پورته کړ. د دې لپاره چې د وټس اپ له لوري د جعلي خبرونو د خپرولو مخه ونیول...